معرفی موسسه دنیای آنامهر

موسسه آنامهر یک سازمان مردم‌ نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در تیرماه ۱۳۹۵ با شماره ۱۷۹۵ به ثبت رسیده است و هم‌اکنون با مجوز رسمی از وزارت کشور در محدوده استان هرمزگان به فعالیت می‌پردازد.این سازمان مردم نهاد و عام‌المنفعه با هدف حمایت از کودکان کار و آسیب‌دیده‌ی اجتماعی بر مبنای آموزش به کودکان و خانواده‌هایشان سازماندهی شده است.

ما امیدواریم با تکیه بر حمایت شما مردم شریف بتوانیم گامی در جهت بهبود شرایط زندگی این کودکان رنجدیده و معصوم ایجاد کرده و از این طریق وظیفه ی اجتماعی خود را نسبت به جامعه ای که در آن زندگی میکنیم ایفا کنیم.

اطلاعت بیشتر در مورد آنامهر