nasim barekat

طرح نسیم برکت

ماه رمضان برای خانواده ی آنامهر پرشورترین روزها را رقم میزند زیرا ما معتقدیم تنها روزه داری و پرهیز از خوراک ما را به تعالی نمیرساند و از این رو در روزهای این ماه پر خیر و برکت راهی پیدا کرده ایم که با پیروی از بزرگان و عارفان یک بازنگری کلی به خود و روح و زندگیمان داشته باشیم.

با رسیدن ماه رمضان ما مهمان محلات آسیب دیده و کم برخوردار شهر میشویم تا در آن به جستجوی کسانی باشیم که نه تنها در ماه رمضان روزه دارند بلکه در تمام ایام سال از لذت طعامی مناسب شان انسان بی بهره اند! دردمندانی که گاهی با هیچ روز خود را به شب میرسانند و با امید فردایی پربار با شکم خالی بخواب میروند، افرادی که خانه هایشان چهاردیواری کوتاه و کوچکی است که در ان افراد خانه از گرسنگی و تنگ دستی به خود پیچیده اند.

در ماه رمضان فرصتی است که با دیدن این افراد تلنگری بزنیم به جسم همیشه در اسایش خود تا از تعلقات مادی و وابستگی هایمان به دیگران و مادیات روح و جانمان را پاکیزه سازیم و متوسل بشویم به طنجیر گران لطف معبود. اوست که روزی ده همگان است و ما همه واسطه هایی شده اییم که روزی دردمندان را از جانب خداوند با قلب ها و روح های پاک شده و سرشار از حس نوع دوستی به دستشان برسانیم.

این کمک ها شامل پکیج های مواد غذایی مانند برنج، روغن، ماکارونی و مواد گوشتی و غیره میشود که همه این کمک ها سفره کوچکی میشود برخواسته  از قلب های بزرگ افراد نیکوکار که ما را مورد اعتماد خود میدانند. تمام این کمک ها در برابر هوای موجود در هستی به اندازه نسیمی موقت است اما به زندگی هایمان برکت میدهد.

ما به رسم مولای عاشقان در شبهای رمضان بار کدورت ها و هوای نفس را بر زمین گذاشته و کیسه های برکت را به دوش میکشیم و به خانه هایی میبریم که هرگز کسی بر در آن خانه از مهر دستی نکوبیده است. خانه هایی که اهالی آن از یاد مردم شهر رفته اند . شاید کمتر کسی تصوری از حقیقت وجودی آنها داشته باشد.

در ماه رمضان با گرسنگی دادن به جسممان روحمان را از انسانیت سیر میکنیم همچنین به این افراد یاداوری کنیم خداوند انهارا فراموش نکرده و بندگان خود را حامی یکدیگر قرار داده.  نسیم برکت برای ما طرحی ملکوتی و عرفانی است زیرا به سبب ماه بابرکت رمضان نسیم انسانیت به قلب و روحمان می وزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *